Praktijk Haarlem: 023 527 70 29
Praktijk Leeuwarden: 058 215 71 87

Screening Tandvlees

Screening Tandvlees

  • Pocketmeting uitvoeren
  • Parodontiumstatus vaststellen
  • Bacteriëel onderzoek

Pocketmeting en Parodontiumstatus

De status van het tandvlees wordt vastgelegd in een parodontiumstatus.
Dit is het opmeten van de ruimte tussen het tandoppervlak en het tandvlees (pocket):

  • De mate waarin het tandvlees is teruggetrokken (recessie)
  • De mate van toegankelijke wortelsplitsingen (furcatie)
  • De mate van mobiliteit van tanden en kiezen (of tanden en kiezen al los staan door botverlies
  • Waar tandplak en tandsteen op de tanden en kiezen zit

Dit meten wordt gedaan met een pocketsonde, een speciaal meetinstrument.

Bacteriëel onderzoek

Een tandvleesontsteking kan het kaakbot aantasten (parodontitis). Om de ontsteking effectief te kunnen behandelen is het soms nodig te bepalen welke bacteriën de infectie veroorzaken. Voor het onderzoek neemt de mondhygiënist middels een uitstrijkje een monster van de bacteriën die zich in de pocket bevinden. Vervolgens wordt dit in een tandheelkundig laboratorium uitgebreid onderzocht. Aan de hand van de uitslag van dit microbiologisch onderzoek kan een behandelplan worden opgesteld.